Romana  Magyar  English 


NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Despre noi

Având în vedere noile schimbări aduse de Regulamentul European nr. 679/ 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare GDPR), noi SC YLI ETERNIT ACCES SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Haiducului 3A, cod fiscal: RO 19284558 // J12/4102/2006, ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil, și transparent, asigurând securitatea adecvată a datelor colectate.

Datele Dvs. personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior nu sunt prelucrate în mod incompatibil cu aceste scopuri
În cazul necesității rectificării sau actualizării lor, ne obligăm să luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere.
Astfel, ne obligăm să prelucrăm datele într-un mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile definite în documentul Politica de confidențialitate.
În temeiul art. 13 coroborat cu art. 6 alin. 1 lit. a, lit. b, și art. 9 din GDPR nr. 679/2016 vă aducem la cunoștință următoarele:

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

- Informații de contact (numele, adresa fizică, adresa de e-mail și numărul de telefon sau de fax, numele societatii în cadrul căreia lucrati, precum și funcția pe care o dețineti);
- Informații despre expediere pentru livrarea produselor (numele, adresa fizică și numărul de telefon al destinatarului);
- Informațiile necesare pentru plata (detaliile contului tău bancar, adresa de facturare).

Scopul și durata folosirii datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a executa contractul încheiat între parți, de a furniza produse și pentru a vă oferi asistență tehnică sau de marketing, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în scop de marketing, pentru îmbunatatirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.
Pentru stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aplicăm toate măsurile necesare  asigurării securității acestora, protejării împotriva dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Către cine transmitem datele Dvs. cu caracter personal?

Servicii de curierat

Pentru a ne asigura că produsele furnizate de noi sunt livrate la adresa corectă, colaborăm cu parteneri externi de încredere cărora le distribuim unele dintre informațiile Dvs. cu caracter personal necesare, de exemplu, numele, adresa de livrare, numarul de telefon și preferințele de livrare pe care ni le-ai prezentat. 

MailChimp

În vederea menținerii relațiilor comerciale cu Dvs. și pentru a vă putea informa despre ultimele noastre produse, prețuri sau evenimente, recurgem la folosirea platformei de marketing Mailchimp. Cu ocazia transmiterii newsletter-ului, aplicația are acces la numele și prenumele clientului, numele societății și adresa de e-mail. Politica de confidențialitate al aplicației, se regăsește aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Drepturile Dvs.

Dreptul de acces la datele Dvs.: puteți solicita confirmarea că se prelucrează sau nu datele Dvs. cu caracter personal

Dreptul la rectificare: vă oferă posibilitatea de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor: prin care puteți solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Noi ne obligăm să ștergem aceste date.

Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține restricționarea prelucrării datele dvs. cu caracter personal în cazul în care contestați exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea a fost ilegală sau in alte situații reglementate expres de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și puteti solicita ca acestea să fie transmise altui operator.

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal .

Dreptul de a depune o plângere: în cazul în care considerați că prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal vă încalcă drepturile, puteți formula o plângere la  Autoritatea Națională de supraveghere.

Modalitatea de exercitare a drepturilor Dvs.

În cazul în care doriți să vă exercitați una sau mai multe dintre drepturile sus amintite, ne puteți contacta la adresa de e-mail: datepersonale@yli.ro  sau telefonic la numerele: 004 0264 484 989, de luni până vineri între orele 09.00-17.00 sau în scris, la adresa str. Haiducului 3A, Cluj-Napoca, România.   

Ne angajăm să revizuim Politica de confidențialitate periodic și să vă informăm privind aceste actualizări.